شاسی
شیشه آنتی رفلکس

شیشه آنتی رفلکس از دیگر خدمات ما می شود. از مزایای این شیشه جذب مقدار قابل توجهی از نور منعکس شده روی شیشه است که باعث بهتر دیده شدن تصویر پشت آن می شود.