درباره ما

        قاب سازی برگ نو با تکیه بر مواد اولیه چوب در پی ارائه انواع قاب های چوبی جهت روشهای نوین و متفاوت ارائه آثار هنری است . در حال حاضر خدمات انواع قاب چوبی . پاسپارتو . فوم برد . شاسی و چهار چوب بوم صورت می گیرد . امیدواریم بتوانیم در ارائه خدمات موفق عمل کنیم .